Navigácia

Obsah

Späť

Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov a predaj pozemkov

Vyvesené: 17. 8. 2011

Dátum zvesenia: 2. 9. 2011

Zodpovedá:

Späť