Navigácia

Obsah

Späť

Výzva na predkladanie ponúk – oprava

Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Dubník – stavebné práce
Bod II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 12 mesiacov od účinnosti zmluvy

Vyvesené: 22. 1. 2011

Dátum zvesenia: 7. 2. 2011

Zodpovedá:

Späť