Obsah

Zavedenie eura

 

1. Od 1. januára 2009 sa na Slovensku zavádza euro. Výmenný kurz bol stanovený na 30,1260 Sk/€.

2. Od 1. do 16. januára 2009 potrvá na Slovensku obdobie duálneho (dvojakého) obehu. Počas tohto obdobia bude možné v hotovosti platiť okrem eur aj korunovými bankovkami a mincami. Pri platbách v korunách však bude výdavok v eurách. Od 17. januára 2009 bude možné platiť len eurami.

3. Najjednoduchším spôsobom je uložiť si peniaze pred zavedením eura na účet do banky, kde budú automaticky prevedené na euro. Po zavedení eura budú komerčné banky bezplatne vymieňať korunové mince do konca júna 2009, bankovky do konca roku 2009. . Národná banka Slovenska bude vymieňať mince do konca roku 2013 a bankovky neobmedzene.

4. Duálne zobrazovanie cien znamená vyjadrovanie peňažných hodnôt v korunách aj v eure súčasne, resp. vykazovanie čiastok v oboch menách. Duálne zobrazovanie cien bude povinné jeden mesiac po stanovení konverzného kurzu, pravdepodobne od augusta 2008. Táto povinnosť pretrvá 12 mesiacov po zavedení eura. Pokračovanie duálneho zobrazovania po tomto období bude dobrovoľné. Duálne zobrazovanie sa bude vyžadovať všade, kde sa občanovi uvádza peňažná čiastka, teda okrem cien v obchodoch aj mzdy, dôchodky, sociálne dávky, bankové účty, faktúry, cenové ponuky, katalógy, atď. Ceny budú prepočítané podľa konverzného kurzu a zaokrúhlené na najbližší eurocent.

5. Mzda: nakoľko mzda za december sa vypláca v priebehu januára nasledujúceho roka, výplata sa síce vypočíta podľa mzdových podmienok dohodnutých v slovenských korunách, ale zamestnávateľ ju vyplatí, alebo poukáže na účet zamestnanca už prepočítanú na euro. Prepočet musí byť presne podľa konverzného kurzu.

6. Dôchodky: V rozhodnutiach o priznaní a zvýšení dôchodkových dávok v druhej polovici roka 2008 sa budú uvádzať sumy dávok v korunách aj v eurách súčasne. Dvojaké uvádzanie čiastok sa povinne začne najneskôr jeden mesiac od stanovenia výmenného kurzu a bude povinné 12 mesiacov po zavedení eura. Pre zaokrúhľovanie peňažných čiastok platia všeobecné pravidlá. Zaokrúhľuje sa s presnosťou na dve desatinné miesta, na eurocenty, podľa matematických pravidiel. V prípade dôchodkových dávok a sociálnych dávok sa však urobí výnimka a zaokrúhľovať sa bude vždy smerom nahor – v prospech občana. Podľa druhu dávky sa bude zaokrúhľovať na najbližší vyšší eurocent alebo na 10 centov.

• Podrobnejšie informácie pre občanov i podnikateľov sú uvedené na internetovej stránke www.euro.vlada.gov.skwww.hospodarstvo.gov.sk (v pravo hore euro naša mena).
• Taktiež je zriadená bezplatná infolinka 0800 103 104 zo všetkých sietí.
• V 2. polroku 2008 bude obecný úrad organizovať informačné stretnutia.
• Svoje otázky môžete smerovať i na pracovnú skupinu na zavedenie eura, priamo na obecnom úrade: Ing. Miriam Čupková, Nora Michňová, Marta Galgócziová, tel.: 6495 301, e-mail: projekty@obec-dubnik.sk.
 

Plán obce Dubník na zavedenie eura pdf doc

Harmonogram úloh pri zavedení eura v SR pdf doc

Zavedenie eura pdf doc