Obsah

Upozornenie na prísny zákaz vývozu smetí a tvorby divokých skládok.

Typ: ostatné
Upozornenie na prísny zákaz vývozu smetí a tvorby divokých skládok na území obce Dubník.

U P O Z O R Ň U J E M E   občanov, že na území obce Dubník platí prísny zákaz vývozu smetí a tvorby divokých skládok.

Zároveň vyzývame občanov o spoluprácu pri zisťovaní tvorby divokých skládok a vynášanie smetí rôzneho druhu v intraviláne a extraviláne obce Dubník.

Tvorba divokých skládok je prísne zakázaná.

Tvorbou divokých skládok sa ohrozuje životné prostredie a navyšujú sa náklady na odvoz a likvidáciu odpadu. Tieto náklady sa premietnu do nákladov obce a tým aj do poplatku na komunálny odpad. Kvôli nezodpovedným občanom doplácame na odpad všetci zodpovední. Žiadame Vás, aby ste takéto konania hlásili na Obecný úrad akoukoľvek formou.

Týmto spôsobom si budeme môcť ustrážiť výšku poplatku za smeti, ale aj životné prostredie a čistotu v našej spoločnej obci. 

Upozorňujeme občanov aj na to, že v predmetných priestoroch boli umiestnené fotopasce, ktoré zreteľne vedia zdokumentovať konania tých, ktorí porušujú zákon.   Za priestupok je možné udeliť peňažnú pokutu vo výške do 1 500,- EUR.


Vytvorené: 24. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 24. 4. 2020 13:50
Autor: Správca Webu