Obsah

Zdravotníctvo

 

MUDr. Ivan Vojtek
Praktický lekár pre dospelých
Zdr. sestra: Helena Pásztorová
Hlavná 249
941 35 Dubník
č.tel. 0905 443 091

 

MUDr. Mariana Vojteková
Praktický lekár pre deti a dorast
Zdr. sestra: Zuzana Javorková
Hlavná 231
941 35 Dubník
č.tel. 035/6495302

 

MUDr. Tomáš Lakó
Stomatológ – zubný lekár
Zdr. sestra: Ľubica Samuhelová
Hlavná 231
941 35 Dubník
č.tel. 035/6495275

 

Lekáreň „Zlatý roh“ s.r.o., 
Krížna 66, Nové Zámky

Prevádzka Dubník
Mgr. Erika Andrešičová
941 35 Dubník
č.tel.035/6435313