Obsah

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva