Obsah

Henrieta Nyáriová


Úloha v org. štruktúre

Obecný úrad Dubník - Pracovníčka OÚ
Dubník č. 244, Obec Dubník

Komisia na prešetrenie sťažností - Člen