Obsah

Informácie a tlačivá k voľbám do samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie komunálne voľby.pdf (313.36 kB)

Oznámenie o určení volebného obvodu a počtu poslancov.pdf (295.18 kB)

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Dubník ku dňu 10.06.2022.pdf (295.41 kB)

 

Informácia - voľby do orgánov samosprávy obcí 2022.pdf (138.46 kB)

Informácia - voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 - maď. jazyk.pdf (137.61 kB)

 

Informácia - voľby do samosprávnych krajov 2022.pdf (138 kB)

Informácia - voľby do samosprávnych krajov 2022 - maď. jazyk.pdf (136.14 kB)

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK.pdf (291.42 kB)

 

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností.pdf (374.95 kB)

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - samospráva obce (trvalý pobyt na obci).pdf (259.79 kB)

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - samosprávny kraj (trvalý pobyt na obci).pdf (261.59 kB)

Oznámenie ohľadom kandidátnych listín.pdf (122.65 kB)

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV starosta pre voľby 2022.pdf (120.46 kB)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV na poslancov pre voľby na rok 2022.pdf (220.05 kB)

Zoznam zareg. kandidatov pre voľby do zastupiteľstva NSK vo volebnom obvode č. 6.pdf (45.75 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu NSK.pdf (46.76 kB)

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2022 špeciálne hlasovanie oznam.pdf (210.6 kB)