Tartalom

Önkormányzati testület

 

Členovia obecnej rady Dubník na volebné obdobie 2015-2018:

 

Titul, meno, priezvisko: Ing. Peter KRENCSAN

Politická strana:             Nezávislý kandidát

 

Titul, meno, priezvisko: Ing. Igor KONDEL

Politická strana:             Nezávislý kandidát

 

Titul, meno, priezvisko: Kamila TRÉVAIOVÁ

Politická strana:             Nezávislá kandidátka