Tartalom

Egyház

 

kostolUž v roku 1317 sa spomína tunajší kostol, zrejme iba drevený, ktorý bol v roku 1357 vysvätený na počesť sv. Alžbety vdovy. 
V roku 1397 bol vystavaný nový gotický kamenný kostol, ktorý bol ohradený palisádovou ohradou. Kostol bol neskôr opevnený kamenným múrom, ale ani ten neochránil obyvateľstvo pred vpádmi Turkov. Kostol za týchto vojen spustol a pravdepodobne bol iba provizórne opravený. A tak sa prikročilo k stavbe nového rímsko - katolíckeho kostola sv. Alžbety vdovy, postaveného v rokoch 1750 - 1754 v rokokovom slohu. Zemetrasenie v roku 1763 ho však temer zničilo: steny popukali, a preto boli okolo celej budovy postavené oporné piliere a v roku 1764 bol chrám prestavaný v neskorobarokovom slohu. Kostol bol obnovený v roku 1951 a 1977. Zo starej stavby sa zachovala prízemná časť muriva presbytéria. 
kostolKostol je jednoloďový priestor s presbytériom a polygonálnym uzáverom, sakristiou pristavanou k severnej stene presbytéria. Interiér kostola je zaklenutý valenou klenbou, ktorá je zdobená štukovou a rokajovou ornamentikou, v nej sú novšie fresky z roku 1966. V uzávere presbytéria sú umiestnené tri olejomaľby z roku 1929 od maliara Karola Harmosa, znázorňujúce výjavy zo života sv. Alžbety vdovy. Kostolu ich daroval barón Hammerstein. Steny kostola zdobí 14 zastavení Krížovej cesty (maľby sú súčasné). Novšie sú aj nástenné sochy v presbytériu znázorňujúce sv. Antona, sv. Jozefa, Panny Márie a Ježiša Krista. 
Štyri staršie sochy evanjelistov a aj krstiteľnicou s plastikou krstu Ježiša Krista sú darom baróna Hammersteina. Chór v západnej časti lode podopierajú dve arkády. Na chóre sa nachádza organ, z roku 1935. Na organe je erb baróna Hammersteina s nápisom SPECTEMUR AGENDO. Lurdska jaskyňa pochádza z 50. rokov 20. storočia. Vo veži sú tri zvony; zvon sv. Rodiny, zvon sv. Alžbety vdovy a zvon sv. Imricha.

Už koncom 16. storočia. sa v obci usadili zemianske rodiny kalvínskeho vyznania, ktoré si založili samostatnú farnosť. Ich prvý kostol bol možno iba drevený a koncom 16. storočia už ich nárokom nevyhovoval. Dnešný kalvínsky kostol bol postavený po Tolerančnom patente roku 1793, zväčšený bol v roku 1857 a opravený v roku 1993. Kostol je sieňový sakrálny priestor s rovným stropom. Vstavaná veža do štítovej hlavnej fasády so vstupným kamenným portálom, zakončená ihlancovou strechou, je z roku 1854. Z tohto roku je aj upravená fasáda. V kostole sú tri nápisové tabule: prvá s dátumom výstavby kostola a veže, druhá s citátmi z biblie, a tretia na pamiatku 400. výročia založenia reformovanej cirkvi.

 

                   kriz   kriz   kriz

  hrob  kostol kostol