Tartalom

Bizottságok

 

Finančná komisia a sociálna pomoc:

Predseda: 

Kamila Trévaiová

Členovia: 

Ing. Peter Krencsan

Iveta Pilczová

Erika Hégerová

Mgr. Eva Kováčová

Denisa Pinkeová

Mgr. Nora Michňová

 

Komisia pre šport, kultúru a prácu
s mládežou:

Predseda: 

Ing. Zoltán Kovács

Členovia:

Mgr. Ladislav Bartha

Irena Mitalová

Zsolt Csutora

Judita Lévardyová

PaedDr.Daniela Gyuríková

Peter Jakab ml.

Mgr.Marianna Vadkertiová

 

Komisia pre výstavbu a rozvoj obce: 

Predseda:

Ing. Peter Krencsan

Členovia:

Ing. Igor Kondel

Iveta Pilczová

Katarína Fazekašová

PaedDr. Daniela Gyuríková

 

Komisia na prešetrenie sťažností:

Predseda:

Mgr. Ladislav Bartha

Členovia:

Ondrej Jakab

Tomáš Lojko

Henrieta Nyáriová

Katarína Fazekasová

Iveta Pilczová

 

Komisia na ochranu životného
prostredia a ochrany prírody: 

Predseda:

Ing. Igor Kondel

Členovia:

Henrieta Pihácseková

Katarína Fazekašová

Magdaléna Read

Tomáš Lojko

 

Komisia na ochranu verejného
záujmu: 

Predseda:

Imrich Szekeres

Členovia:

Ing. Zoltán Kovács

Mgr. Ladislav Bartha