Obsah

Irányelvek

Irányelvek

Smernica o verejnom obstarávaní Stiahnuté: 444x | 30.05.2018

Žiadosť o sprístupnenie informácií Stiahnuté: 396x | 28.05.2018

Ako zaslať žiadosť o informácie Stiahnuté: 413x | 28.05.2018

Smernica o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach obce Dubník Stiahnuté: 412x | 30.05.2018

Sadzobník úhrad za služby vykonané Obcou Dubník Stiahnuté: 417x | 30.05.2018

Stránka

  • 1