Tartalom

Matrika

 

Sadzobník správnych poplatkov platný od 01.01.2018

Zmena sadzobníka správnych poplatkov od 01.10.2012

Zoznam matričných kníh uložených na Matričnom úrade Dubník

 

Tlačivá pre osobitnú matriku pre matričné udalosti, ktoré nastali v cudzine:

Zápis o narodení

Zápis o uzavretí manželstva

Zápis o úmrtí

Legalizácia matričných listín z cudzine

 

Matričný úrad:

Mgr. Nora Michňová
941 35 Dubník č. 244
Email: matrika@obec-dubnik.sk
Tel.: 035/64 95 301
Tel.: 035/64 95 404